Property City: อุตรดิตถ์

3 Properties Found

ต้องการขายที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าเสา อ.เมือง อยู่ในชุมชน มีสองแปลง

ร้านวรันณ์ธร หน้าโรงเรียนอุตรดิตถ์ 282/17 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

Show Details

Description

แปลงที่ 1 มีที่ดิน 1 ไร่ 1 งาน 26 ตารางวา อยู่ในชุมชนทหาร ทีเนินเขา สวย…

Price ฿1,300,000
Show Details

Description

แปลงที่ 1 มีที่ดิน 1 ไร่ 1 งาน 26 ตารางวา อยู่ในชุมชนทหาร ทีเนินเขา สวย…

Price ฿1,300,000
Show Details

ต้องการขายที่ดินสองแปลง 1 ไร่ และ 3 ไร่ ต.ท่าเสา อ.เมือง อุตรดิตถ์

ต.ท่าเสา อ.เมือง อุตรดิตถ์

Show Details

Description

ต้องการขายที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าเสา อ.เมือง อยู่ในชุมชน มีสองแปลง แปลงที่ 1 มีที่ดิน 1 ไร่ 1 งาน…

Price ฿1,300,000
Show Details